ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
ผลการประเมินจาก สมศ.
ผลการประเมินจาก สช.
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้138คน
ผู้ชมเมื่อวาน316คน
ผู้ชมเดือนนี้8571คน
ผู้ชมเดือนก่อน12213คน
ผู้ชมทั้งสิ้น938068คน
บุคลากร

นางสาววรัทยา ฤทธิ์สืบ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1
นางสาวณรัฐวรรณ มารวยสุริชัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2
นางสาวอลิสา มานะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 3
นางสาวยุพิน ราชบัวโคตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 4
นางนิตยา วชิรบรรจง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 5
นางสาวนารีรัตน์ ราบเรียบ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 6
นางพิไลวรรณ กันทรัพย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1
นางสิราณี ปานทุ่ง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 2
นางสาวชวา วงษ์เนียม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 3
นางสาวอ้อม คำแย้ม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 4
นางสาวมัณฑนา สง่างาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 5
นางสาวนิภาธร อินธิสอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 6
นางประภา เรืองศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1
นางอรนุช กล่อมใจ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2
นางพจรินทร์ บุญพุ่ม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้อง 3


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ
ตั้งอยู่ที่ : 122/562 หมู่ 3 ประชาอุทิศ76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร.0-2873-8117-8 โทรสาร.0-2873-8119