ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
ผลการประเมินจาก สมศ.
ผลการประเมินจาก สช.
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้147คน
ผู้ชมเมื่อวาน316คน
ผู้ชมเดือนนี้8580คน
ผู้ชมเดือนก่อน12213คน
ผู้ชมทั้งสิ้น938077คน
เกียรติประวัติ

ปีการศึกษา  2541
          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1
          การประกวดนิทานสานฝัน
          จัดโดย  บริษัท  แกรมมี่ โซเชียลวิชั่น  จำกัด

          รางวัลชนะเลิศ  เด็กหญิงนันทพร  เนตรประไพ
          การประกวดหนูน้อยนพมาศ  งานประเพณีลอยกระทง
          จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ธนบุรี

          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  เด็กหญิงชนม์ชนก  ศิริปรีชารัตน์
          การประกวดหนูน้อยนพมาศ  งานประเพณีลอยกระทง
          จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ธนบุรี

ปีการศึกษา  2542
          รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงความสามารถประกอบดนตรี
          งาน  KIDS  CONTEST  1999
          จัดโดย  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  บางแค

ปีการศึกษา  2543
          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2
          การประกวด  A.C.T.  DANGING  CONTEST 2000  งาน  X' MAS  FAIR
          จัดโดย  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  เด็กหญิงเบญจอาภา  คำสุวรรณ
          การประกวดหนูน้อยนพมาศ  งานประเพณีลอยกระทง
          จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          รางวัลชนะเลิศ
          การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์  งานประเพณีลอยกระทง
          จัดโดย  สำนักงานเขตทุ่งครุ

          รางวัลชนะเลิศ
          การประกวดกระทงประเภทสวยงาม  งานประเพณีลอยกระทง
          จัดโดย  สภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ  ร่วมกับวัดพุทธบูชา

ปีการศึกษา  2544
          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2
          งาน  KIDS  CONTEST  2001
          จัดโดย  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  บางแค

          รางวัลร่วมประกวด
          การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และสื่อการสอน
          ในงานวันแบรนด์ นักประดิษฐ์และจิตรกรน้อย  ครั้งที่ 5
          จัดโดย  บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด

ปีการศึกษา  2545
          รางวัล  เหรียญทองกระโดดไกล  หญิง   จากเด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หวังลาวัลย์
          รางวัล  เหรียญทองกระโดดไกล  ชาย    จากเด็กชายวรพงศ์  ศิรินิ่มนวลกุล
          รางวัล  เหรียญเงินกระโดดไกล   หญิง    จากเด็กหญิงสุชาดา  สองสี
          ในงานมหกรรมกีฬาอนุบาล  2002
          จัดโดย  บริษัทเนชั่นกรุ๊ป  จำกัด  ร่วมกับ  การกีฬาแห่งประเทศไทย

          รางวัลชมเชย
          การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และสื่อการสอน
          ในงานวันแบรนด์ นักประดิษฐ์และจิตรกรน้อย  ครั้งที่ 6
          จัดโดย  บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด

          รางวัลชนะเลิศ
          การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์  งานประเพณีลอยกระทง
          จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

          รางวัลชมเชย
          การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์  งานประเพณีลอยกระทง
          จัดโดย  สภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ  ร่วมกับวัดพุทธบูชา

ปีการศึกษา  2546
          เหรียญทองวิ่ง 20 เมตร  หญิง 
          จากเด็กหญิงปรารถนา  ปถมพานิชย์
          ในงานมหกรรมกีฬาอนุบาล 2003
          จัดโดย  การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา  2547
          รางวัลชนะเลิศ
          งานประกวด  Aerobics  Dancing  Contest  Fit  For  Fun
           กับผลิตภัณฑ์โรซ่า  ณ  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  พลาซ่า  พระราม 2

          รางวัลชมเชย
          ประกวดการออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพนักเรียนอนุบาล
          ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำ  2547
          จัดโดย  บริษัทรังสิต  พลาซ่า  จำกัด

ปีการศึกษา  2548
          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1 ประกวดวาดภาพระบายสี  หัวข้อ "ผลไม้ในเขตทุ่งครุ"
          เด็กหญิงพัชรีญา  เหรียญทวีวัฒนา
          เด็กหญิงภัฏฐณิชา  ดาวบุตร
          เด็กหญิงภูริชญา  ดาวบุตร
          งานทุ่งครุเกษตรแฟร์  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงรุ่งรวี  แจ้งใจ
          การประกวดหนูน้อยนพมาศ  งานประเพณีลอยกระทง
          จัดโดย  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา  2549
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
          การประกวดกิจกรรมเข้าจังหวะประกอบดนตรี 
           Kids  Contest 2006
           จัดโดย  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค บางแค

           ครูใหญ่สุภาณี  แทนทรัพย์
           รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
           ประจำปีการศึกษา 2549  เนื่องในวันครูโลก

           รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย และ
           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง
           แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ งาน Father of the land
           จัดโดย  โรงเรียนจินดามณี เขตจอมทอง
 
ปีการศึกษา  2550
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          การประกวดกิจกรรมเข้าจังหวะประกอบดนตรี 
           Kids  Contest 2007
           จัดโดย  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค บางแค
 
          เหรียญรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 1
          วันที่ 8  กันยายน 2550  ณ  สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น  ดินแดง
           จัดโดย  กองการกีฬา  กรุงเทพมหานคร
 

กิจกรรม

ผู้เข้าแข่งขัน

ได้รับรางวัล

ผู้เข้าแข่งขัน

ได้รับรางวัล

วิ่ง 20 เมตร

เด็กชายเตชาพงษ์  ไหลมา

เด็กชายพันธ์ธัช  เธียรพจีกุล

เด็กชายภัคคนัมพร  เพริดพริ้ง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เด็กหญิงกัณฑรัตน์  ผุศรี

เด็กหญิงสริตา  สังฤทธิ์

เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิ์สุวรรณ

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

วิ่ง 30 เมตร

เด็กชายจิรกิตติ์  อรุณนิติธรรม

เด็กชายนภัส  ปัญญาวิภาสวงศ์

เด็กชายวิศิษฐ์  อมรวัชรเดชา

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เด็กหญิงวาฬกวี  ประสิทธานนท์

เด็กหญิงปภาวรินทร์  อัศวะศิริจินดา

เด็กหญิงนภัสสร  จูจันทร์

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

วิ่ง 4 X 25 เมตร

เด็กชายยศกร  ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

เด็กชายสุทธิพงษ์  ชายคำ

เด็กชายธนาธิป  อุ่นหวงศ์

เด็กชายกิตติ  จันทร์ขุน

เหรียญทอง

เด็กหญิงกสิณา  เกียรติสูงส่ง

เด็กหญิงธนพร  ตั้งจิตร์สำราญ

เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองปรีชา

เด็กหญิงชุติญา  สินเพ็ง

เหรียญเงิน

ขว้างไกล

เด็กชายนภจร  เรณูศักดิ์

เด็กชายศิริพงษ์  แสงทอง

เหรียญทอง

เหรียญทองแดง

เด็กหญิงวีรยา  เขมะจันตรี

เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  รัตนวงศาโรจน์

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

กระโดดไกล

เด็กชายณัฐนันท์  เรืองพานิช

เด็กชายเรืองฤกษ์ ตันกิติถนอมกุล

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เด็กหญิงอริษา  แจ้งสุทิมล

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธิเวช

เหรียญทอง

เหรียญทองแดง

ชู๊ตบาสเกตบอล

เด็กชายสหวัฒน์  กระโจมทอง

เด็กชายณัฏฐกิตติ์ จินตอัจฉริยะ

เหรียญทอง

เหรียญทอง

เด็กหญิงกันตนัทธ์  เจริญอาภรณ์วัฒนา

เด็กหญิงจุลจิตต์  เปลี่ยนศิริ

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

 
ปีการศึกษา  2551
          เหรียญรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 2
          วันที่ 16-17 สิงหาคม 2551  ณ  สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก
           จัดโดย  กองการกีฬา  กรุงเทพมหานคร
 

กิจกรรม

ผู้เข้าแข่งขัน

ได้รับรางวัล

ผู้เข้าแข่งขัน

ได้รับรางวัล

วิ่ง 30 เมตร

เด็กชายมิรโก  ลูฟราโน

เด็กชายกิตติพิชญ์  ธนวิจิตรสกุล

เหรียญทองแดง

เหรียญทอง

เด็กหญิงธนพร  ตั้งจิตร์สำราญ

เด็กหญิงเบญญาภา  เขมนันทกุล

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

วิ่ง 4 X 25 เมตร

เด็กชายฑิตถากร  โชติวสุธรากุล

เด็กชายสหรัฐ  แสงสาร

เด็กชายปวเรศ  ธนชูเชาวน์

เด็กชายจิรพัฒน์  จันทร์พร

เหรียญทอง

เด็กหญิงจุฑามาส  มาคบดินทร์

เด็กหญิงพนมจิตร  คาโส

เด็กหญิงณดา  สุกสวรรณวิทย์

เด็กหญิงอติกานต์  กองสมบัติ

เหรียญเงิน

ยืนกระโดดไกล

เด็กชายธีรภัทร์  แซ่ลี้

เหรียญทอง

เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีประเสริฐ

เหรียญทอง

ขว้างไกล

เด็กชายพลกุล  ทิพยธรรม

เหรียญเงิน

เด็กหญิงภาวิณีย์  จิราพัฒนโรจน์

เหรียญทองแดง

ชู๊ตบาสเกตบอล

เด็กชายคณพล  สายทอง

เหรียญทอง

เด็กหญิงเต็มตรอง  นิ่มระวี

เหรียญทอง

ขี่ม้าส่งเมือง

นายนิธิวัชร์  เฉลยวุฒิโรจน์

นางพิมพ์มาดา  เฉลยวุฒิโรจน์

เด็กชายอนพัทย์  เฉลยวุฒิโรจน์

เหรียญทองแดง

 

-

 

-

 
          รางวัลชมเชย
          การประกวดกิจกรรมเข้าจังหวะประกอบดนตรี 
           Kids  Contest 2008
           จัดโดย  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค บางแค
                     1.  เด็กหญิงวิชญาดา  สินสุริยะ                     8.  เด็กหญิงนัทธมน  สว่างสุข
                     2.  เด็กหญิงกัลยกร  ธนรัชนันท์                    9.  เด็กหญิงกวินธิดา  กิตติเจริญวงศ์
                     3.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กินรี                        10.  เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุแก้ว
                     4.  เด็กหญิงมุกอันดา  เกียรติรัตนสกุล          11.  เด็กหญิงกชพรรณ  กลิ่นจรุง
                     5.  เด็กหญิงเต็มตรอง  นิ่มระวี                     12.  เด็กหญิงนิชาภา  บัวตูม
                     6.  เด็กหญิงชนันท์กานต์  เถาว์พันธ์              13.  เด็กหญิงพัชรีพร  ศิริบุตร
                     7.  เด็กหญิงธนรัตน์  ชุติมาวรกุล
 
       รับเกียรติบัตรธนาคารความดี  ประจำปี  2551
       จัดโดย  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ร่วมกับ สถาบันการศึกษาทั่วราชอาณาจักร
               1.  เด็กหญิงพัชรพร  ทมิฬทร                    6.  เด็กหญิงจุฑามาส  มาคบดินทร์
               2.  เด็กหญิงนัทธมน  สว่างสุข                   7.  เด็กหญิงกฤชพร  งามพรชัย
               3.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กินรี                      8.  เด็กหญิงสุปวีณ์  เลิศสาครประเสริฐ
               4.  เด็กหญิงเต็มตรอง  นิ่มระวี                   9.  เด็กหญิงวิชญาดา  สินสุริยะ
               5.  เด็กหญิงณัฐธิดา  วิภาอลงกต       10.  เด็กหญิงปัณณรัตน์  สิริจุติกุล
              11. อาจารย์สุภาณี  แทนทรัพย์          12.  ครูจันทร์จิรา  ภูมิปาโล
 
          การแข่งขันทักษะวาดภาพระบายสี  งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2552
                  * รางวัลเหรียญทองระดับชั้นอนุบาล  เด็กหญิงภวพร  เณรตาก้อง
                  * รางวัลเหรียญทองแดงระดับชั้นอนุบาล  เด็กหญิงสุจิรา  อู่งามสิน
 

 ปีการศึกษา  2552
ประเภท
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ครู
นางนิตยา  วชิรบรรจง
นางกนกวรรณ  แสงสุวรรณ
 
เกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น
 
โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ
นางสาวนิภาธร  อินธิสอน
เกียรติบัตรธนาคารความดี
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
นางอรุณี  อินทรำพรรณ
เกียรติบัตรธนาคารความดี
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
นักเรียน
เด็กชายธนภัทร  แซ่เฮ้ง
รางวัลเหรียญทอง /
การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เล่านิทาน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กชายณัฐกร  นามมีบุญ
เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียบแก้ว
เด็กหญิงพัชรธร  ธารดำรงค์
รางวัลเหรียญทอง /
การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กชายสริภพ  ตั้งวรเกษม
เด็กหญิงสุพิชชา  จิตร์นิยม
เด็กหญิงกุลปรียานุช  ตันสุวรรณ
รางวัลเหรียญทองแดง /
การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉีก ปะ สร้างสรรค์ ประเภททีม)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียบแก้ว
 
รางวัลเหรียญทองแดง / งานมหกรรม
วันการศึกษาเอกชน(วาดภาพระบายสี)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เด็กหญิงพิชชาอร  บุญสด
 
รางวัลชมเชย / งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
(วาดภาพระบายสี)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศักดิ์เสมอสิทธิ์
รางวัลชมเชย / งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
(วาดภาพระบายสี)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เด็กชายกฤษณ์  ศรฟ้า
เด็กชายรัชพล  เลิศดำรงวงศ์
เด็กชายสิรภพ  ตั้งวรเกษม
เด็กหญิงปณตพร  หวังวรภิญโญ
เด็กหญิงบุญยานุช สินชัยประเสริฐ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภเกียรติบัญชร
เด็กหญิงเพชรชนก  เอี่ยมศรี
เด็กหญิงณัฐวรา  สุทธิสัมพันธ์
เด็กหญิงณัฐนัน  คำสุวรรณ
เด็กหญิงพัทธนันท์  กังวลสุข
เกียรติบัตรเข้าร่วมงาน / งานมหกรรม
วันการศึกษาเอกชน(นำเสนอผลงานวิชาการ)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
 

ปีการศึกษา  2553

ประเภท

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ผู้บริหาร

นางอัจฉรา  คำสุวรรณ

 

 

 

 

 

ผู้นำสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล

 

กรุงเทพมหานคร

รับเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัล ครูคุณธรรม สตรีไทย

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

นางสุภาณี แทนทรัพย์

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ครู
นางสาวพัชราลักษณ์  แก้วภักดีนางจันทร์จิรา  ภูมิปาโล
นางกนกวรรณ  แสงสุวรรณ

 

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น บภ.

 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นางประภา  เรืองศรี
นางสาวพัชราลักษณ์ แก้วภักดีนางจันทร์จิรา ภูมิปาโล

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

นางสาวนาตยา  แก้วเกตุ

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นางสาวชวา  วงษ์เนียม

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นักเรียน
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงสุวรรณ

รางวัลชมเชย /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เล่านิทาน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กชายธนาธรณ์  มิลาวรรณ
ด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพรนภาพันธ์
เด็กหญิงชยาภรณ์  ทรัพย์บุญมี

รางวัลเหรียญทอง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงคัคณาง  ศรีสมบัติ
เด็กหญิงลักษิกา  กลีบฉวี
เด็กหญิงจรัชยา  เหล่าพินิจสถิต

รางวัลเหรียญทอง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ฉีก ปะ สร้างสรรค์ ประเภททีม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงณัฐยา  เพชรเกตุ

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เด็กหญิงสิริยากร  วังอาษา

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เด็กชายวรรณวัฒน์  ศิริอาคเนย์

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เด็กหญิงณัฐวรา  สุทธิสัมพันธ์

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เด็กหญิงชนิศา  โลหะการกุล

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เด็กหญิงสุชาวดี  พุ่มนุช

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ปีการศึกษา  2554

ประเภท

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

โรงเรียน

รางวัลมาตรฐานโรงอาหารดีเด่นเกียรติบัตรผู้

สนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการ 
กต.ตร. สน.ทุ่งครุ 

เกียรติบัตรร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรกลางแจ้ง และบนเวทีเนื่องในงาน 5 ธันวามหาราช และ งาน 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2554

-กองอนามัย กรุงเทพมหานคร

-คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร
งานตำรวจ

-มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

ผู้บริหาร

นางอัจฉรา  คำสุวรรณ

 

ผู้นำสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล

 

กรุงเทพมหานคร

รับเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัล ครูคุณธรรม สตรีไทย

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

นางสุภาณี แทนทรัพย์

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ครู

นางสาวพัชราลักษณ์  แก้วภักดีนางจันทร์จิรา  ภูมิปาโล
นางกนกวรรณ  แสงสุวรรณ

 

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น บภ.

 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นางประภา  เรืองศรี
นางสาวพัชราลักษณ์ แก้วภักดีนางจันทร์จิรา ภูมิปาโล

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

นางสาวนาตยา  แก้วเกตุ
นางสาวชวา  วงษ์เนียม

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นักเรียน
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงสุวรรณ


รางวัลชมเชย /
การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เล่านิทาน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กชายธนาธรณ์  มิลาวรรณ
ด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพรนภาพันธ์
เด็กหญิงชยาภรณ์  ทรัพย์บุญมี

รางวัลเหรียญทอง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงคัคณาง  ศรีสมบัติ
เด็กหญิงลักษิกา  กลีบฉวี
เด็กหญิงจรัชยา  เหล่าพินิจสถิต

รางวัลเหรียญทอง / การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ฉีก ปะ สร้างสรรค์ ประเภททีม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงณัฐยา  เพชรเกตุ
เด็กหญิงสิริยากร  วังอาษา
เด็กชายวรรณวัฒน์  ศิริอาคเนย์เด็กหญิงณัฐวรา  สุทธิสัมพันธ์
เด็กหญิงชนิศา  โลหะการกุล
เด็กหญิงสุชาวดี  พุ่มนุช

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย


ปีการศึกษา  2555

ประเภท

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

โรงเรียนบูรณะศึกษา

แผนกอนุบาลทุ่งครุ

เข้ารับตราพระราชทาน โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับ บริษัทนานมีบุ๊คส์ และสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน จากโครงการนิทานเพื่อนรัก

บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

รับเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้บริหาร

นางอัจฉรา  คำสุวรรณ

 

 

ผู้นำสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล

 

กรุงเทพมหานคร

รับเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัล ครูคุณธรรม สตรีไทย

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

นางสุภาณี แทนทรัพย์

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ครู
นางประภา  เรืองศรี


รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวพัชราลักษณ์ แก้วภักดี

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางจันทร์จิรา ภูมิปาโล

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวนาตยา  แก้วเกตุ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวปรีดาพร  สินธุเสน

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสุพรรณี  จิ๊มะ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวนิภาธร  อินธิสอน

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสุพรรณี  จิ๊มะ

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นางนิตยา  วชิรบรรจง

เกียรติบัตรธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นักเรียน
เด็กชายบุณยาภัค  ลอมาเละ

รางวัลเหรียญทอง / การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เล่านิทาน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กชายศิริพงษ์ชัย  ล้ำเหลือเด็กชายสุเมธ  อินปา
เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิบวรสกุล

รางวัลเหรียญทอง / การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ตั้งพรประเสริฐเด็กหญิงชาลิสา อุ่นเจริญสุข
เด็กหญิงพิตญาดา  ภัทรายุตวรรตน์

รางวัลเหรียญทองแดง / การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉีก ปะ สร้างสรรค์ ประเภททีม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ปีการศึกษา  2556

ประเภท

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

โรงเรียนบูรณะศึกษา
แผนกอนุบาลทุ่งครุ

รับมอบป้ายประกาศโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน จากโครงการนิทานเพื่อนรัก

บริษัทแปลน ฟอร์คิดส์ จำกัด

ผู้บริหาร
นายพจน์      คำสุวรรณ

รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี “คนดี  ความดี แทนคุณแผ่นดินสาขาบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยเส้นทางไทย

นางสุภาณี    แทนทรัพย์

รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ครูอาวุโสประจำ ปีการศึกษา2556

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ครู
นางสาวชวา   วงษ์เนียม

 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2556

 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวกนกวรรณ  แสงสุวรรณ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2556

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวพวงผกา  อุทธพันธ์

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2556

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นักเรียน
เด็กหญิงมนวรรธ์  สำราญพงศ์สุข

รางวัลเหรียญทอง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เล่านิทาน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กชายนวพรรษพวงมาลา   เด็กชายธนากูล  จันทร์สมโภชทวี   เด็กหญิงธนพร  ตั้งไพศาลสกุล

รางวัลเหรียญทองแดง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงอรรภา  จิรชาญชัย   
เด็กหญิงอินอาม  หร่ายมณี

เด็กหญิงณัฐนิชา  เสนาะคำ

รางวัลเหรียญทองแดง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉีก ปะ สร้างสรรค์ ประเภททีม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กชายกฤษดากร    เหมือนทับเด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณชะนะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เข้าร่วมประกวด "หนูน้อยนักประดิษฐ์ พลาสติกกู้โลก" รอบชิงชนะเลิศ ในงานRecycleWeekเพื่อชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกร

จัดโดยศูนย์การเรียนรู้ฟันเนเรี่ยม


ปีการศึกษา  2557

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

รับมอบป้ายประกาศโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน จากโครงการนิทานเพื่อนรัก

บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

ผู้บริหาร

นายพจน์    คำสุวรรณ

รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี“คนดี  ความดี แทนคุณแผ่นดินสาขาบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  เส้นทางไทย

นางสุภาณี    แทนทรัพย์

รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ครูอาวุโสประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ครู
นางลักษณา  สวธานุภาพ

 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางอรนุช  กล่อมใจ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวศรินยา ทังสุนทร

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวอ้อม  คำแย้ม

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นักเรียน
เด็กชายอติคุณ  ทวีวิไลศิริกุล
เด็กหญิงธัญรดา แสงชูธนกิจ
เด็กหญิงภัสสริยา ตั้งพรประเสริฐ

รางวัลเหรียญทอง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม)

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงสุพิชชา  พิณเสนาะ
เด็กหญิงอารียา  แสนอุบล

เด็กหญิงณิศรา  รุ่งเรืองเกษตร

รางวัลเหรียญทอง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(การสร้างภาพฉีก- ปะ ประเภททีม)

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงกษิรา  แก้วสังข์

รางวัลเหรียญทอง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ระบายสีภาพ ประเภทเดี่ยว)

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงนวิยา  วราฤทธิชัย

รางวัลเหรียญทอง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(เล่านิทาน ประเภทเดี่ยว)

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ปีการศึกษา  2558

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

รับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมการแสดงกลางแจ้งและบนเวที งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวามาหาราช” ปี ๒๕๕๘

มูลนิธิ  ๕  ธันวามหาราช

ผู้บริหาร

นายพจน์    คำสุวรรณ

รับรางวัล คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  เส้นทางไทย

นางอัจฉรา  คำสุวรรณ

รับรางวัลสตรีตัวอย่างดีเด่น

ด้านการจัดการศึกษา

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  เส้นทางไทย

รับรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานเขตทุ่งครุ

ครู

นางพจรินทร์  บุญพุ่ม

 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางกนกวรรณ  แสงสุวรรณ        

รางวัลธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  เส้นทางไทย

รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนในการเข้าร่วมประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวมณฑิรา  ปะอิกุล

รางวัลธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  เส้นทางไทย

นักเรียน
เด็กหญิงวรัณธร       ฉิมสุข
เด็กหญิงสุฑาวัลย์     สิทธิบวรสกุล
เด็กหญิงอัญชิษฐา    งามขำ

รางวัลเหรียญทอง /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(การสร้างภาพฉีก- ปะ ประเภททีม)

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กชายชาญชัย       โคตรวงษ์
เด็กหญิงปุณยาวริน  สำเภารอด
เด็กหญิงสิรพา         วัชรภักดิ์

รางวัลเหรียญเงิน /การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘(ปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงชนัดดา       พืชผล            
เด็กหญิงวิมลพรรณ ทับทิม
เด็กชายฐิติโชติ       ดาบทองดี             เด็กหญิงปพิชญา    ธรรมนารถสกุล
เด็กชายปิยวัฒน์
    แก้วเจริญ            เด็กหญิงไอริสรา    ชูวงศ์ระพีพัฒน์

รางวัลธนาคารความดี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  เส้นทางไทย


โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ
ตั้งอยู่ที่ : 122/562 หมู่ 3 ประชาอุทิศ76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร.0-2873-8117-8 โทรสาร.0-2873-8119