ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
ผลการประเมินจาก สมศ.
ผลการประเมินจาก สช.
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้153คน
ผู้ชมเมื่อวาน316คน
ผู้ชมเดือนนี้8586คน
ผู้ชมเดือนก่อน12213คน
ผู้ชมทั้งสิ้น938083คน
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ
ตั้งอยู่ที่ : 122/562 หมู่ 3 ประชาอุทิศ76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร.0-2873-8117-8 โทรสาร.0-2873-8119