ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
ผลการประเมินจาก สมศ.
ผลการประเมินจาก สช.
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้157คน
ผู้ชมเมื่อวาน316คน
ผู้ชมเดือนนี้8590คน
ผู้ชมเดือนก่อน12213คน
ผู้ชมทั้งสิ้น938087คน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุตั้งอยู่เลขที่ 23/562 ซอยประชาอุทิศ76 แยก 4/2 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุกรุงเทพมหานคร 10140 สังกัดสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนประเทภสามัญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 บนเนื้อที่ 515 ตารางวา โดยบริษัทพจน์จำเรียงและบุตร จำกัด ผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีนายพจน์ คำสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอัจฉรา คำสุวรรณ เป็นผู้จัดการ นางสุภาณี แทนทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการ ด้วยความคิดที่ว่า การที่เด็กจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั้นจะต้องรับการพัฒนาความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน

          ดังนั้นจึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยเปิดสอนในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-3 เพื่อดูแลเด็กในชั้นปฐมวัยโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีชีวิตที่มีความสุขตามวัยและได้เรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญา

โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ
ตั้งอยู่ที่ : 122/562 หมู่ 3 ประชาอุทิศ76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร.0-2873-8117-8 โทรสาร.0-2873-8119